Jornada WOMART

La Jornada Womart articula diverses conferències en clau de gènere que pretenen posar de manifest , d’una banda, la presència i el reconeixement de les artistes dones en els circuits institucionals de les arts visuals, i de l’altra, abordar a història de La Model des d’una mirada en femení .

Womart: art i dona

En aquesta conferència es convidaran artistes visuals, expertes en gènere i gestió cultural i diverses professionals vinculades al món artístic i de la comunicació per debatre sobre la presència actual de les dones artistes en el sector museístic i galerístic així com també sobre el seu reconeixement en premis i certàmens de caràcter nacional.

La Model: passat i futur. Una mirada des del gènere

La segona conferència programada en la Jornada Womart girarà al voltant de la història de La Model i s’articularà en dos eixos diferenciats: el passat com a centre penitenciari  i el seu futur amb els nous usos que acollirà l’espai.

Treballadores socials i funcionàries de la presó, expertes en Justícia Restaurativa, historiadores i professionals de l’urbanisme i l’arquitectura exploraran què ha estat i què serà La Model des de la perspectiva de gènere i quins són els reptes que cal afrontar perquè s’incorpori aquesta mirada tant pel que fa a la memòria històrica de l’antiga presó com en la projecció dels nous espais que s’hi urbanitzaran.


http://2018.usbarcelona.com/wp-content/uploads/2016/10/hyuro-ús-barcelona-arte-urbano-4.jpg

ORGANIZA


http://2018.usbarcelona.com/wp-content/uploads/2015/12/rebobinart-1.png

SPONSOR


http://2018.usbarcelona.com/wp-content/uploads/2015/12/mtn.png

© Copyright Ús Barcelona 2018 · All rights reserved